Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Rendőr, rendőrség linkgyűjtemény linkjeinek képes leírásai - keresés a linkek között
részletek »

Rendőr, rendőrség képes leírás

Képes leírás

Itt vagy: rendorseg.tlap.hu » Képes leírás
Keresés
Találatok száma - 85 db
A Whiskys Rabló (Ambrus Attila)

A Whiskys Rabló (Ambrus Attila)

Ambrus Attila (Csíkszentlélek, 1967. október 6. -) a Whiskys Rabló néven hírhedtté vált egykori jégkorongozó. Bankrablásairól ismert, legtöbbször elmaszkírozott arccal és álruhában, közel 30 alkalommal rabolt ki bankokat, takarékszövetkezeteket, utazási irodákat, postákat. Egyes helyszíneken többször is járt. Az esetek legnagyobb részében taxival ment rabolni és távozott úgy, hogy a taxisofőr mit sem sejtett. Nevét onnan kapta, hogy közvetlenül a rablások előtt, a helyszínekhez közeli kocsmákban 1-2 deci whiskyt ivott. Utolsó rablása során, menekülés közben társát elfogták, aki kihallgatása során lebuktatta, így tudták elfogni menekülés közben, a román-magyar határon, az ártándi átkelőnél. Egyszer meg is szökött az előzetes letartóztatásból a Gyorskocsi utcából.

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola

Az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola a Belügyminisztérium fennhatósága alatt működő középfokú rendészeti szakképzést folytató oktatási intézmény. Tanintézetünk iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli alapképzés keretében rendőr tanulók képzésével, valamint körzeti megbízotti, bűnügyi és védelmi-biztonsági szaktanfolyami, illetve különböző céltanfolyami (katonai baleseti helyszínelő, instruktori) továbbképzésekkel foglalkozik.

Áldozatvédelem

Áldozatvédelem

E törvény alkalmazásában áldozat a Magyarország területén elkövetett bűncselekmény és a Magyarország területén elkövetett tulajdon elleni szabálysértés természetes személy sértettje, valamint az a természetes személy, aki a Magyarország területén elkövetett bűncselekmény vagy a Magyarország területén elkövetett tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként sérelmet, így különösen testi vagy lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, illetve vagyoni kárt szenvedett el.

Aranykéz utcai robbantás

Aranykéz utcai robbantás

A robbantások újabb fejezete kezdődött július 2-án, csütörtökön déli tizenkét óra előtt néhány perccel. A merénylet első ízben oltott ki ártatlan életeket. Először fordult elő, hogy a leszámolás végrehajtói nem törődtek a gyanútlan járókelőkkel. A robbanást pár perccel követő déli harangszó az ártatlan halottakért is szólt.

Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda

Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda

A Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda 1993. január 1-jén alakult meg. Alapítói: dr. Bárándy György dr. Bárándy Péter dr. Gábor László dr. Kománovics Ibolya dr. Zamecsnik Péter 1995. óta tagja az irodának: dr. Galli István és dr. Karsay Ferenc. Időközben dr. Zamecsnik Péter és dr. Kománovics Ibolya kiváltak, helyükre dr. Bárándy Gergely és ifj. dr. Gábor László kerültek. Az iroda vegyes praxist folytat, az elmúlt 18 évben több, országosan ismertté vált büntetőügyben láttak el a tagok védelmet, illetve igen jelentős polgári ügyekben peres és nemperes képviseletet. Az iroda fennállása alatt több mint 50 ügyvédjelöltet nevelt fel, akik közül többen ma már ismert és megbecsült tagjai az ügyvédi társadalomnak.

Baráth és Partnerei magánnyomozás

Baráth és Partnerei magánnyomozás

A magánnyomozás kifejezést manapság szinte mindenki hallotta már. De azt kevesen tudják, hogy nagyon sok magánnyomozással kapcsolatos felkérés egy számítógép mögött kerül megoldásra. A magánnyomozóknak ugyanis olyan adatbankokhoz van elérésük, amik sok esetben elegek egy-két ügy megfejtéséhez. De ha egy magánnyomozás alkalmakor terepmunkára is szükség van, akkor fontos, hogy profi teamet keressünk fel a feladatra. A Baráth és Partnerei Magánnyomozó Ügynökség weblapján lehetősége adódik ajánlatot kérni magánnyomozás témában.

Belügyminisztérium

Belügyminisztérium

A Belügyminisztérium koordinálja a helyi önkormányzatokkal, rendvédelemmel, bevándorlással, állampolgársággal és településrendezéssel kapcsolatos ügyeket. A Belügyminisztériumot Dr. Pintér Sándor belügyminiszter vezeti, az egyes szakterületek élén államtitkárok, illetve helyettes államtitkárok állnak. Az önkormányzatokkal kapcsolatos ügyeket Tállai András önkormányzati államtitkár koordinálja, a többi szakterületet helyettes államtitkárok irányítják: dr. Magyariné dr. Nagy Edit szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár, Dr. Tóth László gazdasági és informatikai helyettes államtitkár, Simonné Dr. Berta Krisztina európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár, és Dr. Szaló Péter területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár. A minisztérium hivatali működéséért Dr. Felkai László, közigazgatási államtitkár, míg a parlamenttel való kapcsolattartásért Dr. Kontrát Károly, parlamenti államtitkár felel. A Belügyminisztérium rendvédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatai sokrétűek, és vezérlő elvnek tekinti az élet- és vagyonbiztonság védelmét. A minisztérium nagy hangsúlyt fektet a közbiztonság fenntartására, a bűncselekmények megelőzésére, ugyanúgy, mint a bűncselekmények áldozatainak megsegítésére.

Berecz Ügyvédi Iroda

Berecz Ügyvédi Iroda

Dr. Berecz Sándor a Jogi Egyetemet 1988-ban fejezte be. Az egyetem elvégzése után bírósági fogalmazóként, majd bírósági titkárként dolgozott. A szakvizsgát követően 1992-ben a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja lett. 1992-től kezdődően ügyvédként dolgozik. 1999. januárjában megalapította a Berecz Ügyvédi Irodát. Anyanyelvi szinten beszél oroszul. Mint oroszul beszélő ügyvéd jártasságot szerzett külföldi ügyfelekkel való speciális ügyvédi tevékenységben.

Bocskai István Gimnázium

Bocskai István Gimnázium

A belügyi rendészeti szervek javaslatára 1997/98-as tanévtől kezdődően indítottuk el a rendészeti képzést. Már az első évben nagy volt az érdeklődés, mivel a pályán jó elhelyezkedési lehetőségek voltak. Az alapfeladatokon túl emelt óraszámban testnevelést, illetve heti 2 órában önvédelmet, valamint rendészeti tárgyak oktatását kezdtük el, külső szakemberek bevonásával. A Szerencsi Rendőrkapitányság a feladat ellátására a legjobb szakembereit vetette be, nagy számban. A jól felkészült tanulók rendőrtiszti, államigazgatási, jogi egyetemen folytathatják tanulmányaikat. Aki kedvet érez a rendőri pálya iránt, az könnyebben boldogul a rendőri szakközépiskolában, hiszen már alapvető rendvédelmi ismerettel rendelkezik. Választható idegen nyelvek angol, német, francia . A 11. évfolyamon tantárgyként tanulják a kreszt és az autóvezetést, jogosítványt szereznek. A hét éve folyó pályára előkészítés iskolánk sikerágazata.

Hirdetés
BRDSZ

BRDSZ

A BRDSZ egységes munkavállalói érdekképviseleti szervezet, amely a 2011. évi CLXXV és az 1959. évi IV. törvény alapján szakszervezetként működik. Önálló jogi személy, melyet a Fővárosi Bíróság 1990. január 31. napján 772. szám alatt Belügyi Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) néven jegyzett be. A Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete jogutódja a BDSZ-nek.

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Alapfeladata a büntetés-végrehajtási szervek szolgálati feladatai végrehajtásának - így különösen a fogva tartás biztonságával, a fogvatartottak nevelésével, foglalkoztatásával, egészségügyi ellátásával,szállításával és nyilvántartásával kapcsolatos tevékenységeknek - felügyelete, ellenőrzése és szakmai irányítása, a büntetés-végrehajtási szervezet költségvetésének keretei között a büntetés-végrehajtási szervek feladatainak ellátásához szükséges feltételek biztosítása. Felügyeleti szerve a Belügyminisztérium.

Büntető Törvénykönyv

Büntető Törvénykönyv

Az elkövető büntetőjogi felelősségét csak olyan cselekmény miatt lehet megállapítani, amelyet - a nemzetközi jog általánosan elismert szabályai alapján büntetendő cselekmények kivételével - törvény az elkövetés idején büntetni rendelt. Bűncselekmény elkövetése miatt nem lehet olyan büntetést kiszabni vagy intézkedést alkalmazni, amelyről törvény az elkövetés - vagy a 2. § (2) bekezdés alkalmazása esetén az elbírálás - idején nem rendelkezett.

Büntetőeljárásról szóló törvény

Büntetőeljárásról szóló törvény

A bíróság az ítélkezés során törvényes vád alapján jár el. Törvényes a vád, ha a vádemelésre jogosult a bírósághoz intézett indítványában meghatározott személy pontosan körülírt, büntető törvénybe ütköző cselekménye miatt a bírósági eljárás lefolytatását kezdeményezi. A bíróság csak annak a személynek a büntetőjogi felelősségéről dönthet, aki ellen vádat emeltek, és csak olyan cselekmény miatt, amelyet a vád tartalmaz. A bíróság köteles a vádat kimeríteni, a vádon túl nem terjeszkedhet, de nincs kötve a vádlónak a vád tárgyává tett cselekmény Btk. szerinti minősítésére, a büntetés kiszabására vagy intézkedés alkalmazására vonatkozó indítványához.

Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet

Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet

Intézetünkben 269 munkatárs dolgozik: orvosok, mérnökök, biológusok, vegyészek, fizikusok, hivatásos állományú, bűnügyi technikával foglalkozó szakemberek, technikusok, asszisztensek, különböző szakterületek specialistái. Az igazságügyi szakértők munkájának elsődleges célja, hogy a tudomány és a műszaki fejlődés új eredményeinek felhasználásával készí­tett szakvéleményeikkel segí­tsék a tényállások megállapí­tását és a szakkérdések eldöntését, melyekre többségében a nyomozó hatóságoktól, és az igazságszolgáltatás különböző szereplőitől kapnak felkéréseket. A rutinszerű feladatok megoldásának azonban előfeltétele a kutatómunka, hiszen a szakértőknek állandóan szembesülniük kell a legfrissebb tudományos ismeretekkel és a gyakorlatban alkalmazott módszerek megbí­zhatóságával. Ennek egyik módja a különböző szakmai - természettudományos és kriminalisztikai - fórumokon való megjelenés, megmérettetés, mí­g a másik alapkövetelmény a szakértői vizsgálatokban alkalmazott eljárások megbízhatóságának rendszeres ellenőrzése. Intézetünk évek óta részt vesz az egyes szakterületeknek megfelelő, nemzetközi minőségi-megbí­zhatósági tesztvizsgálatokban, melyeken rendre kiváló minősí­téseket érdemel ki.

CSI - Helyszínelők

CSI - Helyszínelők

A történetek szereplői nem riadnak vissza a lőtt sebek, az ömlő vér és az anatómiai kuriózumok látványától sem. A CSI olyan törvényszéki nyomozókról szól, akik a bűntények színhelyén dolgoznak és munkájuk igen kevéssé ismert az átlagember számára.

CSI - Miami helyszínelők

CSI - Miami helyszínelők

A Miami helyszínelők egy újabb nyomozócsapat, akiknek módszerei éppen olyan kifinomultak, mint korábban megismert Las Vegas-i kollégáiké. A floridaiak feje Horatio H. Caine (David Caruso), egykori gyilkossági nyomozó, akinek aprólékos munkáját Alexx Woods (Khandi Alexander) a mindentudó orvosszakértő segíti.

CSI - New York-i helyszínelők

CSI - New York-i helyszínelők

A történet törvényszéki nyomozókról szól, akik a csúcstechnológia segítségével keresik a bizonyítékokat és oldják meg a bűnügyeket. Vezetőjük Mac Taylor nyomozó céltudatos és megszállott helyszínelő, aki azt vallja, hogy minden mindennel és mindenkivel összefügg. Sokoldalú, munkamániás partnerével, Stella Bonasera nyomozóval, rajonganak munkájukért a sosem alvó, kemény és dinamikus városban.

Tuti menü