Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Országos hatáskörű szervek képes leírás - Rendőr, rendőrség.tlap.hu
részletek »

Országos hatáskörű szervek - Rendőr, rendőrség.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: rendorseg.tlap.hu » Országos hatáskörű szervek
Keresés
Találatok száma - 5 db
Belügyminisztérium

Belügyminisztérium

A Belügyminisztérium koordinálja a helyi önkormányzatokkal, rendvédelemmel, bevándorlással, állampolgársággal és településrendezéssel kapcsolatos ügyeket. A Belügyminisztériumot Dr. Pintér Sándor belügyminiszter vezeti, az egyes szakterületek élén államtitkárok, illetve helyettes államtitkárok állnak. Az önkormányzatokkal kapcsolatos ügyeket Tállai András önkormányzati államtitkár koordinálja, a többi szakterületet helyettes államtitkárok irányítják: dr. Magyariné dr. Nagy Edit szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár, Dr. Tóth László gazdasági és informatikai helyettes államtitkár, Simonné Dr. Berta Krisztina európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár, és Dr. Szaló Péter területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár. A minisztérium hivatali működéséért Dr. Felkai László, közigazgatási államtitkár, míg a parlamenttel való kapcsolattartásért Dr. Kontrát Károly, parlamenti államtitkár felel. A Belügyminisztérium rendvédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatai sokrétűek, és vezérlő elvnek tekinti az élet- és vagyonbiztonság védelmét. A minisztérium nagy hangsúlyt fektet a közbiztonság fenntartására, a bűncselekmények megelőzésére, ugyanúgy, mint a bűncselekmények áldozatainak megsegítésére.

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Alapfeladata a büntetés-végrehajtási szervek szolgálati feladatai végrehajtásának - így különösen a fogva tartás biztonságával, a fogvatartottak nevelésével, foglalkoztatásával, egészségügyi ellátásával,szállításával és nyilvántartásával kapcsolatos tevékenységeknek - felügyelete, ellenőrzése és szakmai irányítása, a büntetés-végrehajtási szervezet költségvetésének keretei között a büntetés-végrehajtási szervek feladatainak ellátásához szükséges feltételek biztosítása. Felügyeleti szerve a Belügyminisztérium.

Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet

Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet

Intézetünkben 269 munkatárs dolgozik: orvosok, mérnökök, biológusok, vegyészek, fizikusok, hivatásos állományú, bűnügyi technikával foglalkozó szakemberek, technikusok, asszisztensek, különböző szakterületek specialistái. Az igazságügyi szakértők munkájának elsődleges célja, hogy a tudomány és a műszaki fejlődés új eredményeinek felhasználásával készí­tett szakvéleményeikkel segí­tsék a tényállások megállapí­tását és a szakkérdések eldöntését, melyekre többségében a nyomozó hatóságoktól, és az igazságszolgáltatás különböző szereplőitől kapnak felkéréseket. A rutinszerű feladatok megoldásának azonban előfeltétele a kutatómunka, hiszen a szakértőknek állandóan szembesülniük kell a legfrissebb tudományos ismeretekkel és a gyakorlatban alkalmazott módszerek megbí­zhatóságával. Ennek egyik módja a különböző szakmai - természettudományos és kriminalisztikai - fórumokon való megjelenés, megmérettetés, mí­g a másik alapkövetelmény a szakértői vizsgálatokban alkalmazott eljárások megbízhatóságának rendszeres ellenőrzése. Intézetünk évek óta részt vesz az egyes szakterületeknek megfelelő, nemzetközi minőségi-megbí­zhatósági tesztvizsgálatokban, melyeken rendre kiváló minősí­téseket érdemel ki.

Független Rendészeti Panasztestület

Független Rendészeti Panasztestület

A 2008. év eleje óta működő Testület egy öt tagú független panaszfórum, amelynek hivatása a Rendőrség tevékenysége feletti civil, rendőri hierarchián kívülálló kontroll megvalósítása. A Testületre vonatkozó alapvető szabályokat a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.), valamint a Testület Ügyrendje tartalmazza. E szabályok alapján a Testület konkrét panaszbeadványok alapján járhat el (amennyiben azokat a sérelmezett rendőri fellépéstől számított 20 napon belül előterjesztik), és azt vizsgálhatja, hogy a panaszossal szemben történt rendőri intézkedés, kényszerítő eszköz-alkalmazás, mulasztás vagy kötelezettség-sértés okozott-e alapjogsérelmet, és ha igen, az milyen súlyú.

Országos Rendőrfőkapitányság

Országos Rendőrfőkapitányság

A rendőrség a közbiztonság és a közrend védelme érdekében folytatott - a külső szemlélő számára talán a legtöbbször észlelhető - tevékenysége a közterületek rendjének fenntartása. Jellemzően a gépkocsizó vagy gyalogos járőrszolgálatot ellátó egyenruhás rendőrök végzik a közterületek és nyilvános helyek rendőri ellenőrzését, meghatározott személyek, területek, létesítmények vagy értékek védelmét és közbiztonsági ellenőrzését. Közvetlen a lakosság szolgálatában A közrendvédelmi szolgálatokhoz tartozó, egyenruhás körzeti megbízottak az állampolgárokkal, települési önkormányzatokkal, társadalmi- és gazdálkodó szervezetekkel tartanak fenn közvetlen kapcsolatot. Illetékességi területükön belül biztosítják a rendőri jelenlétet, folyamatosan helyi bűn- és baleset-megelőzési, bűnüldözési, igazgatási és rendészeti feladatokat látnak el.

Tuti menü