Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Szakszervezetek, egyesületek képes leírás - Rendőr, rendőrség.tlap.hu
részletek »

Szakszervezetek, egyesületek - Rendőr, rendőrség.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: rendorseg.tlap.hu » Szakszervezetek, egyesületek
Keresés
Találatok száma - 11 db
BRDSZ

BRDSZ

A BRDSZ egységes munkavállalói érdekképviseleti szervezet, amely a 2011. évi CLXXV és az 1959. évi IV. törvény alapján szakszervezetként működik. Önálló jogi személy, melyet a Fővárosi Bíróság 1990. január 31. napján 772. szám alatt Belügyi Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) néven jegyzett be. A Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete jogutódja a BDSZ-nek.

FBVSZOSZ

FBVSZOSZ

Az FBVSZOSZ a büntetés-végrehajtási szervezeten belül reprezentatív szakszervezetnek minősül. 2006.09.29-én az FBVSZOSZ első kongresszusán megválasztásra került a szövetség elnöksége és döntés született az FRDÉSZ- hez való csatlakozásunkról. Ezen rövid idő alatt részvettünk több demonstráción, a média figyelmét több esetben sikerült felhívni kollégáink nehéz anyagi és munkakörülményeire. Sikeresen léptünk fel a megszüntetett Komárom Esztergom Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet közalkalmazottainak törvényes járandósága érdekében. Szakszervezetünk célja az érdekképviselet mellet a szolgáltatások, kedvezmények folyamatos bővítése, ezzel is könnyítve tagjaink és családtagjaik életkörülményeit. Szakszervezetünk felelős érdekvédelmet kíván megvalósítani, ami csak a tagság segítő közreműködésével biztosítható. Eredményt csak akkor tudunk elérni, ha együtt, közösen valósítjuk meg céljainkat. Mára bebizonyosodott, hogy minél többen vagyunk, annál inkább módunkban áll megvédeni tagságunk érdekeit. De céljaink eléréséhez nem elég csak a szakszervezetek vezetőinek áldozatos munkája, ehhez szükségünk van minden tagunkra és támogatónkra. Gyertek és csatlakozzatok, hogy képviselhessük magunkat együtt egymásért. Tegyük félre az egymásközti versengést, legyünk egységesek és erősek!

FRSZ

FRSZ

A Független Rendőr Szakszervezet 1989-ben alakult, azaz 22 éves múltra visszatekintő független társadalmi szervezet, mely jelenleg több ezer taggal és 121 tagszervezettel rendelkezik. Az FRSZ olyan érdekképviseleti és érdekvédelmi szervezet, amely tisztségviselői, jogtanácsosai és szakértői révén a tagjai élet és munkakörülményeit érintő valamennyi kérdésben fellép. Rendelkezünk a reprezentatív szakszervezeteket megillető valamennyi törvényben biztosított jogosultsággal, részt veszünk a tagságunkat érintő jogszabályok véleményezésében és már a munkáltatói döntések előkészítése során képviseljük és védelmezzük tagjaink érdekeit. Segítséget nyújtunk tagjaink jogi problémáinak, munkahelyi konfliktusainak megoldásához, ha szükséges jogi eszközökkel is kikényszerítjük a munkavállalókat megillető jogosultságok és juttatások biztosítását. Mindezeken túl számtalan kedvezményt és szolgáltatást biztosítunk tagjaink számára.

FTSZ

FTSZ

Szakszervezet célja: a Fővárosi Tűzoltóság tevékenységéhez kapcsolódó szervek, szolgálati ágak hivatásos és közalkalmazotti állományú tagjai érdekeinek egységes és hatékony képviselete és védelme. A FTSZ az Alkotmány 4. §-a alapján feladatának tekinti szerveződési területén a nem szakszervezeti tag munkavállalók érdekeinek képviseletét és védelmét is. Az FTSZ tevékenységét a mindenkori hatályos jogszabályok alapján végzi. Működésének első évét az intenzív szervezetépítés jellemezte: 1999 nyarán már 900 fő, napjainkban közel 1200 fővárosi tűzoltó lépett tagja sorába. Ezzel a létszámmal - az 1996. évi XLIII. törvény 34. § (2) bekezdése alapján - országosan reprezentatív szakszervezetnek tekinthető, így a Belügyi Érdekegyeztető Tanács ülésein 1999. szeptember 14-től jelen van. Tagsága az alapszervezetek tagjaiból tevődik össze. Az alapszervezet minden tagja az FTSZ-nek egyéni tagja. A Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete szervezeti felépítése: Alapszervezetek - Tanácsadó Testület - Vezető Testület - Elnök - / Felügyelő Bizottság/ - Küldöttgyűlés

HTFSZ

HTFSZ

A HTFSZ célja, hogy egységesen és hatékonyan képviselje és érvényesítse a tűzvédelem állami, önkormányzati és egyéb szervezeteinél foglalkoztatott munkavállalók, (a továbbiakban: tűzoltók és ezen szervezetek nyugdíjasai, és alkalmazottai) a társszervek dolgozói sajátos társadalmi, gazdasági, szakmai, szociális és kulturális érdekeit. A HTFSZ fellép a tűzoltói hivatás és a tűzoltó állami és társadalmi, anyagi és erkölcsi elismeréséért, valamint a tűzoltó munkavállalói, személyiségi és állampolgári jogainak érvényesítéséért. A HTFSZ törekszik a sztrájkjog törvényes megszerzésére.

IPA Szombathelyi Szervezet

IPA Szombathelyi Szervezet

Az IPA Szombathelyi Szervezet a Vas Megyei Szervezet részeként alakult meg, mint annak egyik csoportja 1992. január 14-én 47 taggal. Az alapító taggyűlésen a Szekér Péter elnök, Molnár Zoltán titkár és Hajdú Tamás pénztáros összetételű elnökség került megválasztásra. Öt évi munka után az elnökség több tagja sem vállalta a munkát, így 1997-ben a Kis-Szakály Egon elnök, Hajdú Tamás gazdasági referens valamint Polgár István, Járai István és Kovács László vezetőségi tagok összetételű elnökség vitte tovább a munkát. 1999-ben Kovács László helyett Ribes Attila került be az elnökségbe, mint rendezvények referense. A 2000-ben megtartott tisztújításon Ribes Attila elnök, Szalai Ferenc titkár, Hajdú Tamás kincstárnok, Kemenes Péter határőr vezetőségi tag valamint Mester József vám- és pénzügyőr vezetőségi tag összetételű elnökség kapott bizalmat a tagoktól. Az elnökség ebben az összetételében tíz évig dolgozott, 2010-ben Szalai Ferenc lemondott tisztségéről, azóta Gábriel Gábor látja el a titkári teendőket. Időközben - 2006-ban - csoportunk kivált a Vas Megyei Szervezetből és önálló szervezetként működik tovább.

LIGA

LIGA

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája 1988 óta áll a magyar munkavállalók oldalán. A LIGA 80 tagszervezete az ország minden területén jelen van földrajzi és ágazati értelemben egyaránt. A LIGA tagságát a 2007. évre igazolt - közjegyzői okiratba foglalt - 100.644 szervezett munkavállalója adja ki, akik az élet minden területén dolgoznak a köz- és magánszférában egyaránt.

Rendőrökért Közbiztonsági Alapítvány

Rendőrökért Közbiztonsági Alapítvány

A Rendőrökért Közbiztonsági Alapítvány (RKA) Főigazgatósága 1997 év elején jött létre azzal a speciális céllal, hogy - akkor még kizárólag - a Rendőrség végrehajtó állományának nyújtson hathatós segítséget a mindennapokban. Kettő dologban különbözünk a klasszikus alapítványoktól. Az egyik, hogy az Alapító Okirat, illetve a Kuratórium felhatalmazása alapján - még a kezdetekkor - megalakításra került egy Főigazgatóság jogállású munkaszervezet, regionális igazgatóságok, háttérintézmények. Ennek keretében több száz, kolléga és társadalmi segítő működik közre munkánkban, tevékenységünkben, természetesen a mindenkori törvényes keretek szigorú betartásával. A másik eltérésként mindig megjegyezzük, hogy véleményünk szerint nem alapítványok és vállalkozók feladata a rendvédelmi szervek költségvetését előteremteni és kiegészíteni, hanem a mindenkori kormányzaté. Ennek figyelembe vételével is a korábbi, tizenöt év során az RKA Főigazgatóság által felajánlott támogatások (illetve nyújtott segítségek) összértéke meghaladta a 300 millió forintot. Értjük ezalatt a papír-írószer, az irodabútorok, az informatikai eszközök felajánlását, vagy akár az eddigi, 56 szolgálati gépjármű tartós használatba adását az érintett Szervek részére. A felsorolás még így sem teljes...

RKDSZ

RKDSZ

A klasszikus értelemben vett szakszervezeti munkamorállal, munkatempóval szakítottunk, szervezetünket egyértelműen a tagságunk kiszolgálásával, akár egyedi igényeinek megvalósításával tettük egyedivé. Teljes egészében szolgáltató jellegűre alakítottuk a szakszervezeti munkát. Aktivistáink fiatalos dinamizmusukkal végzik munkájukat, ezzel is a mai kor követelményeinek megfelelve. Szervezetünk folyamatosan, dinamikusan növekszik, jelen vagyunk már a közszféra majdnem minden területén. Szakembereink a rendészet, a közigazgatás, az egészségügy, és az oktatásügyben is állnak tagtársaink rendelkezésére. Tagjaink között tudunk rendőröket, tűzoltókat, hivatalnokokat, tanárokat, orvosokat, mentősöket. Olyan egyedi szolgáltatásokat kínálunk a tagságunknak, mindezt olyan alacsony áron, ami gyakorlatilag Magyarországon teljesen egyedülálló. Beigazolódott tehát az, hogy valóban szükség vagy a közszférában egy egységes érdekvédelmi szerv működésére. Ezt a sikereink, elért eredményeink bizonyítják a legjobban.

Hirdetés
RSZV

RSZV

Azt tudjuk, hogy nem csak kenyérrel és vízzel él az ember, tartoznia is kell valahová. Egy közösséghez mely úgy gondolkodik, mint Ő, úgy él, mint Ő, úgy viszonyul a világhoz, mint Ő. Azt is jó tudni, hogy ha bajba kerül az ember, számíthat azokra, akikkel egy klubba tartozik. Mi hivatásunkból fakadóan nem szerveződhetünk ideológiai, nemi, faji, etnikai, vallási vagy egyéb meggyőződés alapján. Mi egy módon szerveződhetünk, önként, alulról, szakmai alapon! Erre a rendvédelmi szakmai kamara nem megfelelő, mert az nem képes helyettesíteni a szakszervezetet, nem tudja annak feladatait ellátni, betölteni. Természetesen attól még lehet jó és hasznos a kamara, lásd, van orvosi kamara is de, attól még szükségük van szakszervezetre is az orvosoknak.

TMRSZ

TMRSZ

Szakszervezetünk 2004. augusztus 24-én alakult meg Szekszárdon A TMRSZ 34 fővel alakult meg, jelenleg 9221 fős tagsággal rendelkezünk. A TMRSZ képviselője, főtitkára Szima Judit r. alezredes a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság főnyomozója. Rövid időn belül az országban ismertek lettünk, több megyében szolgálatot teljesítő hivatásos és közalkalmazott kollégánk csatlakozott hozzánk. Taglétszámunk növekedésének titka, hogy tagjainkat tisztességgel képviseljük, jogaikról, kötelezettségeikről tájékoztatjuk. Egyre nyilvánvalóbb, hogy szükség van a tagok érdekeit messzemenően képviselő érdekképviseletre, ahol a tagság véleményének kikérdezésével tervezik meg a munkát és az elvégzendő feladatokat. A munkáltatóval szemben, következetesen, nem alárendelt, hanem mellérendelt tárgyalási pozíciónkhoz tartjuk magunkat a tagjaink munkakörülményei javítása, a jogos járandóságok kifizetése, a szolgálat teljesítésével kapcsolatban indított munkaügyi perek, szociális, valamint egyéb a tagokat érintő ügyekben. Különböző programokat szervezünk, mellyel segítjük a kollégáknak hasznosan és a legkevesebb kiadással járó a szabadidejüket családjukkal, barátaikkal, kollégáikkal együtt eltölteni. Rendezvényeink nagy sikert arattak.

Tuti menü